Vantaan Tanssiopisto tarjoaa alle kouluikäisille lasten tunteja kahdesta kuuteen ikävuoteen. Vaihtoehtoja on useita: mm. lastentanssi vanhemman kanssa 2-4v, lastentanssi 3-4v, lastentanssi 5-6v, lasten baletti 5-6v, lastentanssi pojat 5-6v sekä lasten kuvatanssi 5v alkaen. Alle kouluikäisten lasten tuntien pituus on 45min/kerta paitsi kuvatanssi, jonka pituus on 75 min. 

LASTENTANSSI vanhemman kanssa 2-4 -vuotiaat

Lapsen ja aikuisen yhteinen tanssituokio, jossa koetaan yhdessä tekemisen, liikkeen ja leikin riemua sekä kiireetöntä yhdessäoloa. Kehokontaktin ja kosketuksen sekä erilaisten tanssi- ja liikeharjoitusten kautta syvennetään lapsen ja vanhemman vuorovaikuussuhdetta. Tunneilla on monipuolista musiikkia, loruja ja pieniä tanssisommitelmia.

Harjoitteet kehittävät lapsen perusliikuntataitoja ja kehontuntemusta sekä tarjoavat liikkumisen ja luovan liikkeen iloa ikään katsomatta. Tunti soveltuu lapsille kahdesta neljään ikävuoteen ja heidän vanhemmilleen tai muille läheisille aikuisille. Tanssin peruselementit ja tanssi harrastuksena tulevat tutuiksi.Tästä on matala kynnys siirtyä myöhemmin omalle tanssitunnille.

Hinta sisältää sekä lapsen että aikuisen osallistumisen.

Huom! Ilmoittaudu tunnille lapsen nimellä.

LASTENTANSSI 3-4 -vuotiaat

Kaikkein pienimpien tanssijoiden tunti, joka johdattaa lempeästi tanssin maailmaan. Sopii lapsen ensimmäiseksi omaksi harrastukseksi ja harjoittaa ryhmässä toimimisen taitoja. Tanssin peruselementteihin – muotoon, liikkeeseen, rytmiin, tilaan energiaan – tutustutaan leikinomaisin harjoituksin ja lapsentahtisen toiminnan kautta.

Tunneilla vallitsee turvallinen ilmapiiri, jossa lasten on mahdollista harjoitella ryhmässä toimimista sekä tutustua oman kehonsa mahdollisuuksiin ja liikunnallisiin kykyihinsä mielikuvitusta ja luovuutta unohtamatta. Oppisisältöinä ovat tärkeät perusliikuntataidot, tanssitekniikan alkeet, tanssi-ilmaisun välineet sekä tottuminen esiintymiseen. Tanssiharrastus kehittää keskittymiskykyä, opettaa pitkäjänteisyyttä ja tukee oppimisvalmiuksien kehittymistä. Tanssileikkitunneilta saa hyvät valmiudet jatkaa tanssiharrastusta niin lasten luovan tanssin ja lasten baletin kuin muillakin tunneilla 5-vuotiaana.

LASTENTANSSI 5-6 vuotiaat

Tunti tarjoaa tanssi-ilmaisua ja -tekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa. Mielikuvitusta ja luovuutta ruokkivilla harjoituksilla opetetaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa. Lapsen perusliikuntataitoja vahvistetaan ja tunteihin sisältyy helppoa akrobatiaa, improvisaatiota ja esiintymisen harjoittelua.

Tutustutaan tanssin peruselementteihin – muotoon, liikkeeseen, tilaan, rytmiin, energiaan – ja etsitään niistä aineksia omaan tanssi-ilmaisuun. Tanssiharrastus kehittää keskittymiskykyä, opettaa pitkäjänteisyyttä ja tukee oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Tunneilla harjoiteltavat laukat, loikat, pyörimiset ja kuperkeikat jalostuvat ja tarkentuvat myöhemmin tanssitekniikaksi. Ryhmässä toimimisen taitoa harjoitellaan ja opetellaan oman vuoron odottamista, pareittain työskentelyä sekä piirien, jonojen ja muiden muodostelmien hahmottamista. Oppilaat pääsevät myös vuosittain esiintymään opiston näytöksissä. Tanssin ilo ja riemu sekä lapsen terveen itsetunnon tukeminen ovat pääosassa.

Opetus antaa hyvät valmiudet tanssiharrastuksen jatkamiseen niin nykytanssin, jazzin kuin baletin tunneilla 7-vuotiaana.

LASTEN BALETTI 5-6 vuotiaat

Tunneilla tutustutaan baletin maailmaan ja tanssin perusteisiin ikäkaudelle sopivin leikinomaisin keinoin. Baletin tekniikan pohjaksi tarvittavia perusliikuntataitoja vahvistetaan sekä harjoitellaan tilan hahmottamista, rytmiikkaa, musiikin kuuntelemista ja ilmaisullisuutta.

Tunneilla harjoiteltavat laukat, loikat, pyörimiset ja ojennukset jalostuvat myöhemmin klassisen baletin tekniikaksi. Opitaan toimimaan niin ryhmässä, pareittain kuin itsenäisestikin. Uskallusta esiintymiseen harjoitellaan tuntien yhteydessä ja opiston näytöksissä.

Tanssin ilo ja riemu sekä terveen itsetunnon tukeminen painottuvat tunneilla. Tanssiharrastus kehittää keskittymiskykyä, opettaa pitkäjänteisyyttä ja tukee oppimisvalmiuksia. Opetus antaa hyvät valmiudet siirtyä jatkamaan tanssiharrastusta klassisen baletin, nykytanssin tai jazzin parissa 7-vuotiaana.

 

LASTENTANSSI POJAT 5-6 vuotiaat

Poikien oma vauhdikas tunti, jossa heidän energisyydelleen on tilaa. Tunnilla tanssitaan, temppuillaan ja haastetaan omia voimia kuitenkaan keskittymistä tai herkkyyttä unohtamatta. Tutustutaan tanssin peruselementteihin – muotoon, liikkeeseen, tilaan, energiaan, rytmiin – ja etsitään niistä työkaluja omaan tanssi-ilmaisuun. Jokainen pääsee tällä tunnilla olemaan oman tanssinsa supersankari.

Pojille myös omat nykytanssiryhmät 7-vuotiaasta alkaen.

LASTENTANSSI/KUVA 5 – vuotiaasta alkaen

Tanssi- ja kuvatunnilla yhdistyy liikkumisen riemu ja ilmaisun ilo kahden taidemuodon kautta. Keijut ja eläinhahmot kulkeutuvat kuvan tekemisen saloista kehon hallintaan. Teemoittain etenevä kuvatanssi ammentaa lapsen omasta rikkaasta mielikuvitusmaailmasta. Tunnilla on kaksi opettajaa, kuvataideopettaja ja tanssinopettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja. Yhteisryhmät Vantaan Tanssiopiston ja Vantaan kuvataidekoulun kanssa. Tanssitunnin pituus on 75 min.