LASKUTUS

Hinnasto on nähtävissä kotisivuilla. Oppilaslaskut tulevat postitse ja oppilasmaksut maksetaan laskun mukaisesti . Olkaa hyvät ja älkää tehkö lomakkeeseen muutoksia ilman, että asiasta on sovittu toimiston kanssa. Jos laskussasi on huomautettavaa, ota heti yhteys toimistoon! Huomautusaika on 7 vrk. Tämän jälkeen lasku on hyväksytty. Toimiston puhelin on p. 050-354 5662.

Voitte maksaa maksut joko 4 viikon erissä tai lukukausimaksun yhdessä tai kahdessa erässä. Kevään maksutavan muutos tehdään syksyllä viimeistään viikon 48 loppuun mennessä.

Maksutavan muutoksesta lukukauden aikana peritään 10€. Eräpäivät ovat laskuissa seuraavat:

Syksy

4 viikon jakso 30.9., 31.10, 30.11, 31.12.

2 osa 30.9, 30.11.

1 osa 31.10.

Kevät

4 viikon jakso 31.1, 28.2, 31.3, 30.4, 31.5.

2 osa 31.1, 31.3.

1 osa 28.2.

Lopettaminen ja tuntimuutokset tulee ilmoittaa välittömästi toimistoon. Oma opettaja ei ota vastaan tai välitä tietoja  muutoksista. Lukukausimaksu tulee maksaa, vaikka lopettaisikin kesken. Palautamme rahat vain lääkärintodistusta vastaan. Mikäli ette ole varmoja oppilaan jaksamisesta koko lukukautta, valitkaa 4 viikon maksutapa. Näin vältämme turhan laskuttamisen.

Perhealennus 10 % (jokaiselle perheen jäsenelle). Suomen Tanssitaiteilijaliiton jäsenille alennus 15 %.

Kaikki oppilasmaksut tulee olla suoritettuina ennen seuraavan lukukauden alkua.

Vantaan Tanssiopisto myöntää vuosittain taloudellisin perustein joitakin vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi toimitetaan riittävä dokumentit perheen taloudellisesta tilanteesta sekä vapaamuotoinen perustelu. Hakemuspaperit ja ohjeet voi pyytää sähköpostitse rehtorilta merja.snellman@vantaantanssiopisto.fi. Lukuvuoden 2019-2020 opintoja koskevat hakemukset liitteineen on palautettava rehtorille sähköpostitse tai kirjeitse niin, että ne ovat perillä viimeistään 3.9.2019.