Vantaan Tanssiopisto myöntää vuosittain taloudellisin perustein joitakin vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi toimitetaan riittävä dokumentit perheen taloudellisesta tilanteesta sekä vapaamuotoinen perustelu. Hakemuspaperit ja ohjeet voi pyytää sähköpostitse rehtorilta merja.snellman@vantaantanssiopisto.fi. Lukuvuoden 2019-2020 opintoja koskevat hakemukset liitteineen on palautettava rehtorille sähköpostitse tai kirjeitse niin, että ne ovat perillä viimeistään 3.9.2019.