OPPILAAKSI EXTRALUOKALLE?

Mikä Extraluokka on?

Vantaan Tanssiopiston Extraluokat ovat tavoitteellisesti tanssia harjoittelevia ryhmiä. Opiskelu Extraluokalla tarjoaa mahdollisuuden syventää tanssinopiskelua, kehittää osaamista ja panostaa esiintyjänä kehittymiseen. Extraluokan oppilaat osallistuvat VTO:n lukujärjestyksen mukaisille tanssitunneille, jonka lisäksi heillä on omia tunteja, joilla syvennetään ja kirkastetaan opittuja asioita. Esiintymismahdollisuuksia pyritään tarjoamaan oppilaitoksen omien näytösten lisäksi myös muissa tilaisuuksissa.

Miten Extraluokalle pääsee?

Extraluokalle haetaan valintakokeella, jonka arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Luokkia perustetaan vuosittain oppilaitoksen hallinnon päättämä määrä, ja olemassa oleville luokille järjestetään myös täydennyshakuja. Valintakokeet järjestetään yleensä keväällä, ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin. Kun oppilas valitaan extraluokalle, hänelle tarjotaan lähtökohtaisesti mahdollisuus opiskella luokalla kahden seuraavan lukuvuoden ajan. Sen jälkeen hänen tulee pyrkiä luokalle uudelleen, mikäli hän haluaa jatkaa extraluokalla.

Extraluokalle pääsy edellyttää oppilaalta ikätasoon nähden riittävää taitotasoa, motivaatiota sekä valmiutta tavoitteelliseen ja sitoutuneeseen tanssiharrastukseen. Valintakokeessa näitä arvioidaan tanssitunnilla, ja lisäksi kokeeseen saattaa sisältyä haastattelu sekä kirjallisia tai muita etukäteen ilmoitettavia tehtäviä.

Mitä Extraluokka tuo tanssiharrastukseen?

Extraluokalla opiskelu antaa mahdollisuuden tehostaa harjoittelua ja syventää osaamista. Keskeinen osa extraluokalla opiskelua on esitysten valmistelu ja harjoittelu, ja extraluokalla opiskeleva tanssija pääseekin haastamaan itseään sekä esiintymisissä että tuntityöskentelyssä. Hän saa opinnoistaan ja etenemisestään runsaasti palautetta, mikä tehostaa oppimista ja motivoi harjoittelemaan. Tärkeä osa extraluokkalaisuutta ovat muut tanssijat: Extraluokalla oppilas harjoittelee ryhmässä, jossa jokaisella on motivaatio kehittyä. Hyvä yhteishenki ja yhdessä tsemppaaminen ovat keskeisiä tavoitteita extraluokan toiminnassa.

Mihin extraluokkalainen ja hänen perheensä sitoutuvat?

Extraluokan tunnin lisäksi oppilaan tulee iästä riippuen osallistua viikottain 1-2 lukujärjestyksessä olevalle muulle tanssitunnille. Opiskelupaikan extraluokalla voi menettää kesken kahden vuoden opintoajan, mikäli läsnäoloprosentti extraluokalla ja oppilaan muilla pakollisilla tunnilla jää yhteensä alle 85 prosentin. Myös sairauspoissaolot lasketaan poissaoloihin, mutta sairauden tai loukkaantumisen vaikutus arvioidaan tapauskohtaisesti. Poissaolot saattavat vaikuttaa oppilaan mahdollisuuksiin osallistua esityksiin myös silloin, kun ne johtuvat sairaudesta tai jäävät alle 15 prosenttiin pakollisista tunneista.

Koska Extraluokat ovat esiintyviä ryhmiä, niillä opiskeleminen edellyttää oppilaalta panostusta myös oppituntien ulkopuoliseen harjoitteluun ja kehonhuoltoon. Extraluokan oppilaan tulee haluta ja pystyä priorisoimaan tanssiharrastustaan niin, että esiintyminen on ajallisesti ja taidollisesti mahdollista ja mielekästä.

Opiskelu Extraluokalla edellyttää myös perheeltä kykyä ja halua sitoutua tanssijan tavoitteelliseen harrastukseen. Perheen on syytä varautua ylimääräisiin kustannuksiin, joita voi tulla esim. esiintymismatkojen vuoksi. Myös muut harrastukset, matkat jne. tulee suunnitella niin, että extraluokalla opiskelu onnistuu täyspainoisesti.

Kiinnostuitko? Nyt on oikea hetki toimia! Juttele perheesi ja opettajasi kanssa ja ilmoittaudu valintakokeisiin!

HAKUINFOT JA LOMAKKEET