Vantaan Tanssiopisto antaa laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien mukaista tanssin perusopetusta. Molemmat opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan voit tutustua täältä.

VTO opetussuunnitelma YLEINEN

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan voit tutustua täältä.

VTO opetussuunnitelma LAAJA