OPETUSTEATTERI RIKKA

Mikä on opetusteatteri Rikka?

Opetusteatteri Rikka perustettiin 1985, jolloin Vantaan Tanssiopisto oli vielä nimeltään Raatikon Tanssikoulu. Nimi Rikka johtaa juurensa Raatikkoon, joka tarkoittaa paikkaa, jonne vanhat piiat laitetaan – piiloa tai paikkaa, jonne asia voi jäädä hylkynä kuljeksimaan. Ja Rikka tarkoittaa pientä osaa isommassa kokonaisuudessa, ”Rikka rokassa”.

Opetusteatteri Rikka on kolmivuotinen koulutusohjelma, ja siihen haetaan valintakokeiden kautta. Rikan pääpaino on esiintymisessä, joten rikkalaisille pyritään järjestämään mahdollisimman paljon erilaisia esiintymistilaisuuksia.

Miten Rikkaan pääsee?

Opetusteatteri Rikkaan haetaan pääsykokeiden kautta, jonka arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Valintakokeissa painotetaan tanssi- ja ilmaisutaitoa, musikaalisuutta sekä valmiuksia toimia ryhmässä. Toisen vuoden keväällä rikkalaiset hakevat uudestaan kolmannelle vuodelle, jolloin tarkennetaan oppilaiden motivaatio ja viimeisen vuoden tavoitteet.

Rikkaan haetaan yleensä 8. luokan keväällä. Pääsy Rikkaan edellyttää oppilaalta ikätasoon nähden riittävää taitotasoa, motivaatiota sekä valmiutta tavoitteelliseen ja sitoutuneeseen tanssiharrastukseen.

Rikkaan hakevilta toivomme:

TAHTOA – tahdot Rikkaan ja olet valmis pitkäjänteiseen ja sisukkaaseen treenaukseen

TAITOA – tanssitekniikan tavoitteita ja kehittymistä niissä

TUNNETTA – liikeilmaisu syvenee ja tanssi tuntuu

 

Mitä Rikka tuo tanssiharrastukseen?

Opetusteatteri Rikan tavoitteet:

• oman tanssin ja liikkeen löytäminen sekä vahvistaminen

• vastuulliseen ja määrätietoiseen tanssinopiskeluun oppiminen

• eväitä ammatilliseen koulutukseen pyrkimiselle

Opetusteatteri Rikan tanssija tutustuu tanssijan työhön ja saa henkilökohtaista palautetta tanssialan ammattilaisilta. Hän oppii näkemään ja pääsee kokeilemaan tanssijan työn eri puolia turvallisessa ohjauksessa ja seurannassa. Rikka antaa valmiuksia hakea ammattiin valmistaviin tanssinopintoihin.

Kolmivuotisen Rikkaperiodin ensimmäisenä ja toisena vuotena syksyllä tehdään ”keikka” esitys, jota esitetään mahdollisimman paljon. Kolmannen vuoden syksyllä rikkalaisilla on lastentanssikoulutusta, ja he voivat olla vapaaehtoisina apuopeina alle kouluikäisten tunneilla. Lisäksi he tekevät itse syksyn ”keikka” esityksen. Keväällä heille tehdään isompi kokonaisuus. Jokaisena vuotena heille järjestetään mahdollisuuksien mukaan kursseja eri lajeista. Myös fysioterapeutin kartoitus tehdään ensimmäisen vuoden syksyllä mahdollisuuksien mukaan.

Mihin rikkalainen ja hänen perheensä sitoutuvat?

Rikkaan pääseminen vaatii vastuullista ja määrätietoista tanssinopiskelua ja Rikassa oleminen sitoutumista ja läsnäoloa harjoituksissa Opiskelijat tarvitsevat kannustusta, lepoa ja monipuolista ravintoa jaksaakseen. Näissä asioissa perheen tuki on hyvin tärkeää. Myös aikataulujen suunnittelu tulee huomioida, jotta lomamatkat eivät ajoitu harjoitusten kanssa päällekkäin. Rikka tulee priorisoida koulun jälkeen seuraavana.

Rikkalaisen tulee käydä vähintään 3 x 90 min viikossa tanssiopiston lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla. Tämän lisäksi heillä on esitysharjoituksia 1-3 x viikossa. Esitysharjoituksia on lauantaisin ja mahdollisesti myös viikolla.

Rikkamaksu kaudella 2019-2020 on 320€, joka tulee lukujärjestystuntien lisäksi.

Lisätietoja: Anna-Maria Vairio

anna-maria.vairio@vantaantanssiopisto.fi

p. 050 355 0336

Opetusteatteri Rikan vuoden 2019 hakuinfo ja lomake:

Rikka haku info 2019

Rikka hakulomake 2019