Jazztanssitunneilla treenataan monipuolista ja ikäryhmän mukaan sopivasti haastavaa liikettä, kehonhallintaa ja ilmaisua. Nuorimpien oppilaiden kanssa liikkeelle lähdetään leikinomaisesti jazzmaustein samalla rakentaen pohjaa hyvälle perustekniikalle. Vähitellen mukaan tulee jazzille ominaisia liikelaatuja, hauskoja ja haastavia koordinaatioharjoituksia, isolation-tekniikkaa eli kehonosien eriyttämistä ja rytmiikkaa.

Tuntien keskeinen sisältö on jazztanssin tekniikan harjoitteleminen ja taitojen (mm. piruetit, jalannostot ja -heitot sekä hypyt) kehittäminen. Tärkeää on myös oppilaan luovuutta ja omaa ilmaisua tukevat harjoitteet ja improvisaation tuominen luontevaksi osaksi tanssia.

Tunneilla käytetään musiikkia jazzmusiikin lisäksi laaja-alaisesti. Musiikissa ja tunnin rakenteessa ja sisällössä huomioidaan ikäryhmä, jolle tunti on suunnattu.

Edistyessään jazztanssija oppii liikkeen venyvyyttä, aksentteja, pehmeää liikettä herkästi ja voimakasta liikettä räjähtävästi.