Jazztanssitunneilla treenataan monipuolista ja ikäryhmän mukaan sopivasti haastavaa liikettä, kehonhallintaa ja ilmaisua. Nuorimpien oppilaiden kanssa liikkeelle lähdetään leikinomaisesti jazzmaustein samalla rakentaen pohjaa hyvälle perustekniikalle. Vähitellen mukaan tulee jazzille ominaisia liikelaatuja, hauskoja ja haastavia koordinaatioharjoituksia, isolation-tekniikkaa eli kehonosien eriyttämistä ja rytmiikkaa.

Tuntien keskeinen sisältö on jazztanssin tekniikan harjoitteleminen ja taitojen (mm. piruetit, jalannostot ja -heitot sekä hypyt) kehittäminen. Tärkeää on myös oppilaan luovuutta ja omaa ilmaisua tukevat harjoitteet ja improvisaation tuominen luontevaksi osaksi tanssia.

Tunneilla käytetään musiikkia jazzmusiikin lisäksi laaja-alaisesti. Musiikissa ja tunnin rakenteessa ja sisällössä huomioidaan ikäryhmä, jolle tunti on suunnattu.

Edistyessään jazztanssija oppii liikkeen venyvyyttä, aksentteja, pehmeää liikettä herkästi ja voimakasta liikettä räjähtävästi.

Showjazzissa yhdistyy jazztanssin rytmikkyys ja showtanssin näyttävyys. Jazztanssitekniikkaa harjoitellaan ikäkaudelle sovelletussa muodossa ja lisänä tulevat showelementit; opetellaan mm. nopeita ja teräviä liikkeitä, eläytymistä musiikkiin, taitoen karttuessa harjoitellaan nostoja sekä isoja hyppyjä. Musiikki tunnilla on monipuolista.

Lyrical jazzia voi kuvailla lyyriseksi ja vahvasti musiikkia kuuntelevaksi tanssilajiksi. Tässä lajissa yhdistyvät eri tanssilajien tekniikat. Tunneilla harjoitellaan mm. piruetteja, hyppyjä ja lattiatasossa liikkumista.